محاسبه انتخاب پمپ آب خانگی و تجاری


یکی از مشکلاتی که درسیستم آبرسانی شهري وآب مصرفی ساختمانها و اماکن مسکونی و اداری وجود دارد تنظیم فشار آب داخل لوله ها می باشد. با توجه به اینکه میزان مصرف آب پیوسته درحال تغییر است و هیچگونه الگوي خاصی براي مصرف نمی توان در نظر داشت . به همین علت  با افرایش یا کاهش مصرف آب میزان فشارآب داخل لوله ها دائما در حال تغییر می باشد واین تغییر مشکلاتی رادر سیستم هاي آبرسانی بوجود میاورد بطوریکه افزایش ناگهانی فشار آب ممکن است موجب آسیب دیدن شیر آلات ولوله ها شود و کاهش فشار نیز باعث قطع آب دربعضی از نقاط شهر یا ساختمانها گردد. معمولا در یک سیستم پمپاژ آب براي تامین وتنظیم فشار از بوستر پمپ (پمپ تقویت فشار) استفاده می شود.

بر اساس موارد بالا بسیار مهم است که در انتخاب و نصب پمپ دقت شود چرا که ظرفیت اضافه پمپ انتخاب شده موجب صرف هزینه اضافه و نیز کاهش راندمان سیستم پمپ آب شده و از سوی دیگر ظرفیت کم باعث نرسیدن به تامین فشار و حجم مورد نیاز آب خواهد شد .پس انتخاب مناسب و بهینه پمپ از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .

به منظور انتخاب پمپ آب خانگی مناسب برای منزل مسکونی، آپارتمان یا ویلا ابتدا دو مولفه مهم در نظر گرفته شود. این دو مولفه مهم عبارتند از فشارپمپ آب ارتفاع یا (H) و بازدهی پمپ آب دبی یا (Q) 

تعیین فشار پمپ آب خانگی برای منزل مسکونی یا آپارتمان

برای تعیین فشار مورد نیاز پمپ آب مناسب منازل مسکونی و اداری ابتدا باید تعداد طبقات منزل را در عدد 3 ضرب کرد در واقع عدد 3  همان ارتفاع کف تا سقف هر طبقه از ساختمان است . که ارتفاع کل یا همان هد پمپ را مشخص می کند .

برای مثال اگر ساختمان مورد نظر دارای پنج طبقه همراه با یک طبقه پارکینگ و یک طبقه زیر زمین می باشد تعداد طبقات این ساختمان هفت طبقه محاسبه می شود  و اگر  در عدد 3 ضرب شود  عدد بیست و یک  حاصل خواهد شد  که این عدد ارتفاع تقریبی مکانی  است که پمپ آب  از زیر زمین تا طبقه پنجم باید بتواند آب را انتقال پمپاژ نموده و انتقال دهد. حال برای  بدست آوردن فشار مناسب آب در پشت هر شیر آب یا رایزر مصرف، عددی را که از ضرب تعداد طبقات ساختمان در عدد 3 بدست آورده ایم را با عدد 30 جمع کرده و در نتیجه  فشاری در حدود 2 تا 3 بار را در پشت هر شیر آب در تمامی طبقات خواهیم داشت

به عنوان مثال اگر ساختمان هفت طبقه ای در  مثال بالا را با احتساب ارتفاعی که از زیر زمین تا طبقه ششم بدست آوریم که عدد 21 متر را نشان می داد با عدد 30 متر جمع کنیم، فشاری که پمپ آب انتخاب شده باید تامین کند عدد 51 متر یاتقریبا 5 بار را نشان می دهد که برای این  ارتفاع مناسب بوده و فشاری لازم را ایجاد می کند .

 حداكثر فشار آب شبكه لوله كشي توزيع آب مصرفي، در پشت شيرهاي لوازم بهداشتي، در وضعيت بدون جريان نبايد از 4 بار (40 متر ستون آب = 60 پوند بر اينچ مربـع ) بيـشتر باشد.

یکی از مهمترین متغیرهای مورد نیاز براي تعیین قطر لوله هاي سیستم لوله کشی ساختمان ، » دبی تقریبی آب« در لوله ها میباشد. حداقل آب مورد نیاز انسان بستگی به برنامه ي زندگی، احتیاجات فردي، تعداد اعضاي خانواده، احتیاجات باغ، باغچه و … داشته و بایدبا استفاده از روشهایی  محاسبه گرددتجربه نشان داده است بزرگی یا کوچکی تاسیسات، موقعیت جغرافیایی آن در تعیین این متغیر مهم می باشد.

روش تقریبی

براي یک محاسبۀ تقریبی و سریعِ دبی مصرفی ساختمان، میتوان از نمودار  استفاده نمودمیزان مصرفی که این روش برآورد مینماید تقریبی و حداقل مصرف است.

منابع ذخیره آب

مقدار ذخیره آب تعیین کننده نوع مخزن ذخیره می باشد ونیز مقایسه اقتصادي خود فاکتوري در انتخاب نوع مخزن است.مثلا برج آب را براي هر نوع ظرفیتی می توان ساخت ومخازن بتونی زمینی ارزانتر تمام می شود در نتیجه همیشه باید پس از تعیین ظرفیت ذخیره لازم وبررسی موارد فنی یک مقایسه اقتصادي بین انواع مخازن ذخیره بعمل آید تا نوع مناسب از جهت فنی واقتصادي مشخص شود.

ذخيره سازی آب در صورت لزوم و با تأييد، به منظورهاي زير صورت مي گيرد:

 1. جلوگيري از قطع آب در لوله كشي توزيع آب مصرفي ساختمان در مواقعي که آب ورودي از شبكه شهري به ساختمان به علت تعمير يا علت هاي ديگر، قطع شود
 2. براي آنكه مقدار حداكثر مصرف آب در ساختمان به شبكه آب شهري منتقل نشود.
 3. كنترل فشار آب مورد نياز لوله كشي توزيع آب مصرفي ساختمان.
 4. توزيع آب از بالا به پايين
 5. منطقه بندي توزيع آب در ساختمان هاي بلند
 6. به منظور حفاظت از شبكه آب شهري

در ساختمانهاي مسكوني بيش از 4 طبقه يا بيش از ده واحد آپارتماني بايد مخزن ذخيره آب با گنجايش 12 ساعت مصرف، براساس 150 ليتر براي هر نفر در شبانه روز،پيش بيني شود.

 • مخزن ذخيره آب بايد در برابر اثر آب مقاوم باشد.
 • اگر مخزن ذخيره آب فولادي است، بايد سطوح داخلي و خارجي آن گالوانيزه باشد.
 • اگر مخزن ذخيره آب فولادي غيرگالوانيزه يا غيرفولادي باشد، بايد سطوح داخلي وخارجي آن با مواد مناسب، كه در رنگ، طعم، بو و گوارا بودن آب اثر نگذارد و ايجاد مسموميت نكند،اندود شوداندود داخل مخزن نبايد مواد سربي داشته باشد.
 • مخزن ذ خيره آب بايد دريچه آدم رو داشته باشد تا بازرسي و تعمير داخلي آن امكان داشته باشد.
 • دريچه آدم رو مخزن ذخيره آب بايد، در زمان بسته بودن، كاملاً هوابند باشداين دريچه بايد دور از دسترس اشخاص غيرمسئول باشد و در برابر نفوذ مواد آلوده و حشرات و كرم ها كاملاً حفاظت شود

منابع تحت فشار آب

به منظور جلوگیري از قطع و وصل متوالی پمپ هاي دور ثابت از منابع تحت فشار آب استفاده می شوداین منابع به طور عمده شامل منبع تحت فشار با بالشتک هواي فشرده یا گاز ازت و منبع دیافراگمی است. قبل از ساخت منابع دیافراگمی، در ساخت بوستر پمپ ها از منابع تحت فشار با هواي فشرده یا گاز ازت استفاده می شد ولی به لحاظ محاسنی که منبع دیافراگمی دارد، در حال حاضر استفاده از آنها تقریبا منسوخ شده است.

آب تحت فشار ذخیره شده در منبع دیافراگمی علاوه بر ایجاد فشار یکنواخت تر آب در مصرف، موجب کاهش دفعات روشن وخاموش شدن پمپ آب و در نتیجه افزایش چشمگیر عمر پمپ آب و کاهش استهلاک آن میباشد. ظرفیت منبع تحت فشار دیافراگمی نیز با توجه به تعداد واحدهای ساختمان و مقدار دبی آب  مصرفی تعیین و انتخاب می شود. این مخزن پس از اتصال به پمپ با توجه به ظرفیت خود، به طور دائم حجم مشخصی از آب را تحت فشار نگه داشته، به این ترتیب زمانی که شیر آب باز می شود تا زمانی که بخشی از آب منبع تحت فشار دیافراگمی استفاده نشده، پمپ خاموش بوده آب پمپاژ نمی شود. بنابراین  اگر منبع تحت فشار دیافراگمی به درستی و با توجه به تعداد واحد ها و میزان دبی آب مصرفی انتخاب شود، پمپ دفعات کمتری روشن شده و این امر علاوه بر کاهش آلودگی صوتی به کاهش مصرف برق و افزایش عمر پمپ نیز خواهد انجامید . این مخازن در ظرفیت های 24، 50، 60، 80، 100، 150، 200، 300، 500، 1000، 2000 لیتر و بالاتر تولید میشوند. توجه شود که انتخاب حجم بالاتر منبع تحت فشار دیافراگمی مطلوبتر خواهد بود . البته به این نکته باید توجه نمود که منبع تحت فشار دیافراگمی نیاز به سرویس و نگهداری دوره ای دارد و ممکن است منبع تحت فشار پس از مدتی نیاز به تعمیر و تعویض تیوب پیدا کند.
جهت کاربرداتوماتیک پمپ آب و استفاده از پرشر سوییچ حتما بایدبه همراه آن از یک منبع تحت فشار دیافراگمی استفاده نمود.

ست کنترل

برای  کارکرد اتوماتیک پمپ آب  خصوصا کاربرد های خانگی، نصب پمپ با کلید اتوماتیک دیجیتالی (ست کنترل) هزینه نسبتا کمتری را نصب پمپ با پرشر سوییچ و منبع تحت فشار دیافراگمی دارد. برای استفاده از کلید اتوماتیک دیجیتالی در پمپ آب باید توجه داشت که مقدار باز و بسته شدن شیر ها را در حتما نظر گرفته شود چرا که  در هر دفعه باز و بسته شدن یک شیر، کلید اتوماتیک دیجیتالی به پمپ آب فرمان استارت داده و پمپ شروع به کار می کند. به همین علت برای  استفاده از پمپ با کلید اتوماتیک دیجیتالی باید به این مسئله توجه داشت که در صورت استفاده زیاد از شیر ها،  بجای استفاده از کلید اتوماتیک دیجیتالی بهتر است از پرشر سوییچ و منبع تحت فشار دیافراگمی استفاده کرد. بطور کلی در شرایطی که فضای کافی و مناسب برای نصب پمپ آب خانگی وجود دارد اولویت با نصب منبع تحت فشار دیافراگمی به همراه پرشر سوییچ یا همان کلید اتوماتیک مکانیکی و مانومتر است چرا که آب تحت فشار ذخیره شده در  مخزن مذکور باعث ایجاد یک فشار یکنواخت در لوله ها گردیده و با کاهش چشمگیر دفعات روشن و خاموش شدن پمپ آب باعث افزایش طول عمر پمپ آب خواهد شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.